Bitcoin đang trải qua thị trường Gấu dài nhất kể từ năm 2012

Bitcoin đã chính thức bước vào giai đoạn giảm giá dài nhất trong lịch sử 10 năm kể từ khi nó sinh ra. Tiền điện tử lâu đời nhất và có giá trị nhất thế giới đã đạt mức cao nhất gần  20.000 đô la vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 trên các sàn giao dịch lớn, nguyên nhân là do CME Group và sàn Cboe niêm yết hợp đồng tương lai của bitcoin vào cuối năm 2017, hiện tại số ngày Bitcoin giảm đã là 413 ngày

Như vậy, quá trình giảm giá gần nhất của bitcoin  vượt qua thời gian của thị trường gấu bitcoin 2013-2015, khi mà kéo dài 410 ngày từ mức giá cao nhất đến lúc thấp nhất.

lịch sử thị trường gấu của bitcoin toàn thời gian

Lịch sử giá Bitcoin mùa giảm

Mức giảm giá gần đây nhất của bitcoin là thời gian dài nhất mà thị trường tiền điện tử chứng kiến, nhưng nó vẫn chưa trở thành tồi tệ nhất về tổng mức giảm trong thời gian qua.

Như có thể thấy trong biểu đồ trên, thị trường gấu lần đầu tiên của bitcoin là năm 2011 chỉ kéo dài 163 ngày nhưng mức độ giảm của nó thấp nhất cho đến nay, từ mức giá 31,5 đô xuống còn 2,01 đô, nghĩa là giá bitcoin đã giảm 93%, đây là mức giảm mạnh nhất từ trước đến giờ, nếu so với thị trường gấu 2013- 2015 tiếp theo thì mức giá giảm là 86%. Còn hiện tại thì thị trường gấu vẫn chưa vượt quá mức 84% so với đỉnh cao nhất.
Không ai có thể chắc chắn liệu mức độ giảm giá của bitcoin hiện tại sẽ chấm dứt hay không, nhưng liệu đó có phải là phản ứng thái quá của thị trường với việc rút lại đề xuất, sự trì hoãn việc SEC phê duyệt quỹ Bitcoin ETF.

Biểu đồ tuần và lịch sử bitcoin halving

Sự kiện halving là một phần của chính sách giảm lạm phát của bitcoin, phần thưởng cho mỗi khối được khai thác sẽ bị cắt giảm một nửa sau mỗi 4 năm hoặc 210.000 block, do đó Bitcoin sẽ càng ngày đào càng khó.

Sự kiện halving này đây được coi là một điểm nhấn quan trọng giúp giá Bitcoin tăng trong thời gian tới, vì nhu cầu nắm giữ và sử dụng BTC sẽ ngày một tăng, trong khi số lượng BTC đào được thì ngày một giảm. Nói một cách đơn giản, vì nhu cầu lớn hơn cung, nó tạo ra định giá cao hơn cho tài sản cơ bản, bất kể thị trường nào đi nữa.
lịch sử giá bitcoin giảm trước halving 2012 2016 2020

Đồ thị là biểu đồ qua mỗi lần halving

Lần 1 halving (11/28/2012): giá vùng tích lũy 378 ngày trước khi halving tăng 510%
Lần 2 halving (09/07/2016): giá vùng tích lũy 539 ngày trước khi halving tăng 309%
Lần 3 halving (25/05/2020): giá vùng tích lũy 497 ngày tính tới thời điểm hiện tại…

 

Chúng ta có thể thấy thời gian tích lũy chi kì 1 tới năm 2012 là 378 ngày, chu kì 2 tới năm 2016 là 539, vậy trung bình cộng của 2 chu kì đã diễn ra là 458 ngày, nếu ta xét thời điểm hiện tại tới ngày 25/5/2020 là mùa bull tiếp theo là còn khoảng 500 ngày, do đó chúng ta có thể thấy thị trường gấu đang sắp kết thúc để nhường chỗ cho thị trường bò vào cuối năm nay và đầu năm sau.

2 Bình luận “Bitcoin đang trải qua thị trường Gấu dài nhất kể từ năm 2012

Bình luận