Bitdeposit.biz 5% một ngày life time thanh toán theo giờ(Not Paying)

Site bắt đầu chạy 19-07-2017 kết thúc vào 22-08-2016

 

 

Tham gia: 20-07-2016: tới 20-08-2016 = 1 tháng => lãi

 

 

Một dự án đầu tư dạng HYIP đầu tư bằng Bitcoin chạy từ 19/07/2016

 

Đánh giá đây là một dự án đầu tư online khá rủi ro, nhưng sau khi kiểm tra website tôi thấy có thể đầu tư được với một số vốn có thể sẵn sàng mất.

 

Đặc điểm của dự án Bitdeposit.biz

 

1, Tên miền đăng kí 5 năm

Registrar NAMECHEAP, INC.
Updated 2016-06-19
Expire 2021-06-19

 

2, Lợi nhuận đáng để đánh đổi

Lợi nhuận khoảng 5% 1 ngày thanh toán theo giờ đến khi dự án kết thúc

 

3, Tham gia vào ngày đầu tiên dự án chạy

 

4, Giao diện đẹp chuyên nghiệp

 

5, Có chế độ refund

Khi bạn đầu tư vào dự án nếu cảm thấy không yên tâm có thể support admin để nhận lại số tiền bạn đầu tư và số tiền bạn nhận lại sẽ bị giảm đi 5% tiền phí

 

6, Sử dụng script goldcoders

 

Bằng chứng đầu tư Bitdeposit.biz

Bitdeposit biz deposit

Bitdeposit biz hyip

 

 

Bằng chứng thanh toán Bitdeposit.biz

 

Bitdeposit biz payment

 

 

Đăng kí Bitdeposit.biz tại đây

 

https://bitdeposit.biz/?ref=U7366325

 

Website độ rủi ro cao vì thế trước khi tham gia đầu tư hãy cân nhắc và xác định trước tâm lí có thể mất toàn bộ số tiền, bạn cũng có thể tham gia đầu tư recyclix.com nhưng công ty tái chế rác thải đang phát triển ổn định.

Bình luận