Đài truyền hình ANTV nói về mô hình giao thông Skyway

Với một dự án để đánh giá tính khả thi thì sản phẩm bắt buộc phải được đưa vào sử dụng và hiện nay tập đoàn Skyway đã xây dựng 2 dự án ở Belarus và UAE các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cụ thể là tại thành phố Dubal các công trường đang xây dựng hằng ngày, do đó thông tin về mô hình giao thông mới sẽ được các nhà báo, các bộ ban ngành giao thông cập nhật sớm nhất, nhất là ở những thành phố lớn nơi đất chật người đông thì mô hình giao thông Skyway rất hữu ích, rất khả thi để ứng dụng tại nước ta.

Bình luận