Cách giới thiệu bạn bè nhận tiền hoa hồng UBU Finance

Cách thức chia sẻ bạn bè cùng UBU Finance để nhận tiền hoa hồng trọn đời, nguyên tắc trả hoa hồng 2 cấp, để nhận tiền hoa hồng bạn bắt buộc phải giữ tối thiểu 100 ubu trong tài khoản ví metamask kết nối với dự án tại trang chủ dự án

  1. 1 cấp: 7% tiền hoa hồng lãi suất của F1 đào, trong đó 25% trong số đó sẽ được phân phối ngay lập tức cho người tham gia, 75% trong số đó sẽ bị khóa trong 1 năm và sẽ được phân phối liên tục theo từng khối sau đó
  2. 2 cấp: 3% tiền hoa hồng lãi suất của F2 đào, trong đó 25% trong số đó sẽ được phân phối ngay lập tức cho người tham gia, 75% trong số đó sẽ bị khóa trong 1 năm và sẽ được phân phối liên tục theo từng khối sau đó

 

Làm thế nào để tham gia Chương trình giới thiệu UFarm?

Bạn cần có 100 đồng UBU trong số dư của mình để kích hoạt Chương trình giới thiệu 1 cấp1000 đồng UBU trong số dư của bạn để kích hoạt Chương trình giới thiệu 2 cấp.
Các mã thông báo này vẫn được mở khóa trong ví của bạn. Nếu bạn chuyển / xóa các mã thông báo này, thì Liên kết giới thiệu của bạn sẽ không hoạt động ngay lập tức và bạn không thể nhận được Hoa hồng giới thiệu nữa

Để có link giới thiệu hãy truy cập vào Home: https://ubu.finance/ và Kết nối với Metamask, và vào mục My Wallet ở menu trên cùng bên phải và click vào nút copy trong dòng Your referral link: Copy

lấy link giới thiệu ubu finance

Hãy sao chép liên kết giới thiệu và chia sẻ nó với bạn bè của bạn !, nếu bạn chưa biết cách farm như nào xem rút tiền gốc và lãi ubu về ví metamask chi tiết nhất

xem thêm tại đây: https://docs.ubu.finance/applications/ufarm/ufarm-referral-program

Bình luận