Tất cả loại rồng trong LibraDragon Thiên Bình, Shard, Scorpio

Sẽ rất nhiều bạn mới chơi đang thắc mắc là trong Libra Dragon có những con rồng nào? tất cả các loại rồi trong Libra dragon, những con rồng quý hiến, con rồng nào trong LibraDragon là quý nhất và tác dụng của nó, bài viết này mình sẽ đưa đầy đủ thông tin về số lượng rồng, chi tiết từng con rồng trong game.

có bao nhiêu con rồng libradragon

Các loại rồng trong Libra Dragon

Hiện tại theo thông báo của trò chơi đang có 36 con rồng các loại bao gồm 30 con rồng thường và 6 con rồng thần, dưới đây là 30 con rồng thường dùng để ghép cấp.

Cấp độ Hình ảnh Tác dụng
Rồng cấp 1 rồng lv 1 libradragon ghép 2 con cấp 1 được con cấp 2
Rồng cấp 2 rồng cấp 2 libradragon ghép 2 con cấp 2 được con cấp 3
Rồng cấp 3 rồng cấp 3 libradragon ghép 2 con cấp 3 được con cấp 4
Rồng cấp 4 rồng cấp 4 libradragon ghép 4 con cấp 1 được con cấp 5
Rồng cấp 5 rồng cấp 5 libradragon ghép 2 con cấp 5 được con cấp 6
Rồng cấp 6 rồng cấp 6 libradragon ghép 2 con cấp 6 được con cấp 7
Rồng cấp 7 rồng cấp 7 libradragon ghép 2 con cấp 7 được con cấp 8
Rồng cấp 8 rồng cấp 8 libradragon ghép 2 con cấp 8 được con cấp 9
Rồng cấp 9 rồng cấp 9 libradragon ghép 2 con cấp 9 được con cấp 10
Rồng cấp 10 rồng cấp 10 libradragon ghép 2 con cấp 10 được con cấp 11
Rồng cấp 11 rồng cấp 11 libradragon ghép 2 con cấp 11 được con cấp 12
Rồng cấp 12 rồng cấp 12 libradragon ghép 2 con cấp 12 được con cấp 13
Rồng cấp 13 rồng cấp 13 libradragon ghép 2 con cấp 13 được con cấp 14
Rồng cấp 14 rồng cấp 14 libradragon ghép 2 con cấp 14 được con cấp 15
Rồng cấp 15 rồng cấp 15 libradragon ghép 2 con cấp 15 được con cấp 16
Rồng cấp 16 rồng cấp 16 libradragon ghép 2 con cấp 16 được con cấp 17
Rồng cấp 17 rồng cấp 17 libradragon ghép 2 con cấp 17 được con cấp 18
Rồng cấp 18 rồng cấp 18 libradragon ghép 2 con cấp 18 được con cấp 19
Rồng cấp 19 rồng cấp 19 libradragon ghép 2 con cấp 19 được con cấp 20
Rồng cấp 20 rồng cấp 20 libradragon ghép 2 con cấp 20 được con cấp 21
Rồng cấp 21 rồng cấp 21 libradragon ghép 2 con cấp 21 được con cấp 22
Rồng cấp 22 rồng cấp 22 libradragon ghép 2 con cấp 22 được con cấp 23
Rồng cấp 23 rồng cấp 23 libradragon ghép 2 con cấp 23 được con cấp 24
Rồng cấp 24 rồng cấp 24 libradragon ghép 2 con cấp 24 được con cấp 25
Rồng cấp 25 rồng cấp 25 libradragon ghép 2 con cấp 25 được con cấp 26
Rồng cấp 26 rồng cấp 26 libradragon ghép 2 con cấp 26 được con cấp 27
Rồng cấp 27 rồng cấp 27 libradragon ghép 2 con cấp 27 được con cấp 28
Rồng cấp 28 rồng cấp 28 libradragon ghép 2 con cấp 28 được con cấp 29
Rồng cấp 29 rồng cấp 29 libradragon ghép 2 con cấp 29 được con cấp 30
Rồng cấp 30 rồng cấp 30 libradragon

ghép 2 con cấp 30 được 1 trong 4 con

rồng thần shard hoặc rồng Libra hoặc

rồng bò cạp Scorpio. Đây là con rồng

miễn phí cho lượng vàng cao nhất

Tất cả là 30 con không có gì đặt biệt duy nhất con cấp 30 là có giá trị

Danh sách 6 con rồng quý bạn cần tìm trong LibraDragon

Cấp độ Hình ảnh Tác dụng
Rồng Shard Aries  

Rồng Shard aries libradragon

 

  đây là con rồng quý dùng để quay ra rồng Libra,

bạn có thể kiếm nó bằng cách quay vòng hoặc

ghép 2 con rồng cấp 30 lại với nhau xác xuất ra

con rồng này khá cao

Rồng Shard Capricorn  

Rồng Shard capricorn libradragon

 

  đây là con rồng quý dùng để quay ra rồng Libra,

bạn có thể kiếm nó bằng cách quay vòng hoặc

ghép 2 con rồng cấp 30 lại với nhau xác xuất ra

con rồng này ít hơn rồng Aries

Rồng Shard Leo  

Rồng Shard Lion libradragon

 

  đây là con rồng quý dùng để quay ra rồng Libra,

bạn có thể kiếm nó bằng cách quay vòng hoặc

ghép 2 con rồng cấp 30 lại với nhau xác xuất ra

con rồng này ít hơn rồng Aries

Rồng Shard Gemini  

Rồng Shard Gemini

 

  đây là con rồng quý dùng để quay ra rồng Libra,

bạn có thể kiếm nó bằng cách quay vòng hoặc

ghép 2 con rồng cấp 30 lại với nhau xác xuất ra

con rồng này rất thấp, vì thế gần như bạn quay

được con rồng này là chắc chắn bạn sẽ có rồng

Libra

Rồng bò cạp Scorpio  

rồng scorpio libradragon

 

  đây là một con rồng đào được số lượng vàng nhiều

nhất 1500 vàng 1s, cao hơn con rồng cấp 30, và khi

bạn nhận được con rồng này bạn sẽ nhận được 15

LDT, bạn chỉ việc vất vào thùng rác, tuy nhiên bạn

nên giữ nó để nhận vàng, có thể kiếm rồng Scorpio

trong vòng quay hoặc ghép rồng cấp 30

Rồng Libra  

rong libra dragon

đây là con rồng hiếm của trò chơi, đặc biệt nhất là

con rồng libra vĩnh viễn, chỉ có 100.000 con phân

phối trên toàn thế giới, hiện tại mới chỉ đang có

11con /500 con phân phát. Khi bạn nhận được con

rồng này, nó sẽ đào Libra Dragon Token cho bạn,

tùy thuộc vào thời gian của rồng mà bạn sẽ nhận

được ít hay nhiều đồng LDT, bạn có thể kiếm rồng

Librabằng cách ghép rồng lên cấp, ghép rồng cấp 30 với nhau.

Hoặc quay vòng, hoặc ghép 4 con rồng shard

sẽ có cơ hội nhận được rồng Libra vĩnh viễn

6 con rồng quý trong LibraDragon và thông tin chi tiết

Mục đích cuối cùng của bạn là tạo ra rồng Libra, nếu chúng ta không kiếm được rồng Libra vĩnh viễn thì cũng phải kiếm những con có thời gian cao như 7 ngày 10 ngày 15 ngày để nó sẽ mang lại số lượng LDT tương đối lớn tầm vài chục đồng 1 con, trong quá trình ghép rồng từ cấp 28 29 30 sẽ rất thường xuyên bạn nhận được những con rồng Libra 1 tiếng, 2 tiếng có giá trị 0,2 tới 0,5 LDT đây cũng là 1 khoản bù đắp nếu chúng ta ghép thất bại. Vậy khi có đồng LDT rồi ta đổi sang tiền việt bằng cách nào? xem thêm bài

Hướng dẫn rút tiền LDT Libradragon sang tiền Việt

Hiện tại mới chỉ là sơ khai game vẫn mới nên nhiều vấn đề sẽ được cập nhật và thay đổi liên tục trong nội dung bài viết để mang lại thông tin đúng chính xác nhất. Nếu có sai sót hay góp ý, câu hỏi bạn có thể bình luận bên dưới

Bình luận