Thăm công trường Skyway tại Dubai

Đoàn những nhà đầu tư Skyway tại Việt Nam đã sang trực tiếp Dubai để thăm công trường, hiện nay họ bắt đầu xây dựng dự án trên khu thử nghiệm 25 hecta, khi hoàn thành dự án tàu cao tốc sẽ có 2 mốc vận tốc là 150 km/h trong nội thành và 500 km/h ngoại thành.

Bình luận