Tham gia Telegram Poloniex và nhận áo phông

Nhằm thúc đẩy cộng đồng Poloniex hiện nay họ có chính sách tham gia telegram để nhận được áo phông, có thể là quay số random, bạn chỉ việc tham gia vào 2 kênh telegram và gửi thông tin tới email chungelegram@circle.com để xác nhận. Thông báo được poloniex gửi vào email khách hàng nội dung như sau

 

“Tiền điện tử di chuyển nhanh. Tham gia vào cộng đồng Poloniex với Telegram để nhận được những tin tức và thông tin cập nhật nhất của chúng tôi và bạn có thể giành được một trong số 100 áo phông Poloniex phiên bản giới hạn! Chỉ cần tham gia 2 kênh mới của chúng tôi, sau đó cho chúng tôi biết bạn đã làm như vậy bằng cách gửi cho chúng tôi thông tin của bạn.

poloniex tặng áo
 3 BƯỚC ĐỂ VÀO
Đăng ký kênh Thông báo Telegram của chúng tôi
Theo dõi kênh Chatroom tiếng Anh Telegram của chúng tôi
Gửi email cho chúng tôi tại chungelegram@circle.com và bao gồm:

+ Địa chỉ email 

+ số điện thoại di động

+ ID Telegram được sử dụng cho tài khoản Poloniex của bạn

Nếu bạn đã thắng, chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn vào cuối tháng 8 . (Nếu bạn không muốn áo phông, bạn vẫn được mời tham gia cùng chúng tôi.)
Chúc may mắn!

Nhóm Poloniex”

Bình luận