Thông tin về đồng SUN DeFi token của TRON

Dự án SUN là tài sản tiền kỹ thuật số do Justin Sun Ceo Founder của TRON tạo ra do đó được rất nhiều sự ưu ái, mới ra mắt đã được list trên rất nhiều sàn lớn như Huobi, Okex,  Gate.io, Bitforex, MXC, Kucoin.. sắp tới có list trên Binance cũng không là điều ngạc nhiên.

Ký hiệu viết tắt là SUN, dựa trên nền tảng TRC20, tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng cho các mã thông báo trong các hợp đồng thông minh trên chuỗi khối TRON. Tổng nguồn cung chỉ ở mức là 19.900.730

sun token

SUN is xã hội không giới hạn. Nó là một quan trọng thành phần của TRON DeFi. Cùng với dự án tài chính phi tập trung (DeFi) được phát triển khác, nó làm phong phú thêm toàn bộ hệ thống sinh thái TRON.

Việc phân phối SUN hoàn toàn phi tập trung thông qua khai thác dựa trên hợp đồng thông minh. Cách duy nhất để khai thác SUN là đặt cược stake TRX hoặc các mã token khác như (BTT, JST, WIN, USDT, USDJ)

Thời gian khai thác đồng SUN

 • SUN Genesis Mining sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 năm 2020 và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 2020, tổng cộng 2 tuần.
 • Khai thác thường xuyên(Regular Mining) sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc sự kiện khai thác Genesis Mining, sẽ kéo dài tổng cộng là 16 tuần.

Genesis Mining bắt đầu lúc 20h00 ngày 9/2 21h00 SGT và khai thác thường xuyên bắt đầu lúc 20h00 ngày 16 tháng 9 năm 2020 23:00 SGT. Chúng tôi sẽ kỷ niệm sự ra mắt chính thức của SUN bằng cách đặt tên cho ngày hôm đó là ‘SUN Day’, nếu bạn muốn đào SUN có thể theo dõi bài.

xem thêm: Hướng dẫn đào coin SUN DeFi bằng stake đồng Tron

Phần thưởng khai thác đồng SUN

1, Khai thác Genesis: Mỗi tuần 930.301 SUN sẽ được khai thác. Tổng cộng 1.860.602 SUN có thể khai thác trong 2 tuần, tương đương 9,34% tổng nguồn cung, đây là thời điểm khai thác được nhiều nhất hãy tận dụng nó.
2, Khai thác thường xuyên trong nhóm khai thác TRX: hàng tuần, lượng SUN có thể khai thác được sẽ bị giảm đi 20%.

 • Trong Tuần 1 là 845.728 SUN sẽ được khai thác.
 • Trong Tuần 2 là 676.582 SUN sẽ được khai thác.
 • Trong Tuần 3 là 541.266 SUN sẽ được khai thác.
 • ….

Tổng cộng có thể khai thác tối đa được 4.109.616 SUN, tương đương 20,65% tổng nguồn cung.
3, Khai thác thường xuyên trong các nhóm khai thác khác: Tổng cộng 13.930.511 SUN sẽ được khai thác, tương đương 70% tổng nguồn cung.

Công thức tính số SUN nhận được bằng khai thác

Trong suốt thời kỳ Khai thác Genesis, phần thưởng khai thác sẽ được phân phối công bằng theo số lượng TRX đặt cược theo thời gian. Tất cả phần thưởng khai thác được tính dựa trên việc triển khai hợp đồng thông minh. Tóm tắt cho bạn dễ hiểu là nó phù thuộc vào số lượng TRON gửi vào, và tổng thời gian bạn Stake, và tổng số lượng TRON trong TRX Pool

Công thức: Số lượng SUN được khai thác người dùng nhận được = phần của SUN người dùng được hưởng * Tổng lượng SUN do Genesis minning

Trong đó:
Tổng số SUN do Genesis minning = 1.860.602
Tổng lượng SUN do Genesis minning = Tổng cung SUN * Tỷ lệ phần trăm do Genesis minning
Số SUN mà người dùng được hưởng = (lượng TRX mà người dùng đã Stake * khời gian khóa) / (∑số lượng TRX được đặt bởi tất cả người dùng * thời gian khóa)

Ví dụ minh họa: Giả sử có 1.860.602 SUN được khai thác trong quá trình Khai thác Genesis và có 3 người tham gia: A, B & C vào những ngày nhất định của chu kì đào 14 ngày.

 • A stake 10000 TRX vào hợp đồng thông minh vào ngày 1
 • B stake 20000 TRX vào hợp đồng thông minh vào ngày 6
 • C stake 50000 TRX vào hợp đồng thông minh vào ngày 9

Khi Khai thác Genesis minning kết thúc, phần thưởng khai thác mà họ nhận được như sau

 • A khoảng thời gian stake là 14 ngày
 • B thời gian stake là 9 ngày
 • C thời gian stake là 6 ngày

Đóng góp khai thác được tính theo thời gian = 10000 * 14 + 20000 * 9 + 50000 * 6 = 620000

 • Tỷ lệ đóng góp khai thác của A = (10000 * 14)/620000 = 22,58%
 • Tỷ lệ đóng góp khai thác của B = (20000 * 9)/620000 = 29,03%
 • Tỷ lệ đóng góp khai thác của C = (50000 * 6)/620000 = 48,39%

Cuối cùng, phần thưởng SUN của họ sẽ là:

 • Phần thưởng khai thác của A: 1860602 * 22,58% = 420123,93 SUN
 • Phần thưởng khai thác của B: 1860602 * 29,03% = 540132,76 SUN
 • Phần thưởng khai thác của C: 1860602 * 48,39% = 900345,31 SUN

Trong quá trình Khai thác thường xuyên trong nhóm khai thác TRX: Số lượng SUN mà người dùng tham gia khai thác thu được được xác định bởi số lượng TRX đặt cọc và thời gian khóa của nó. Người dùng có thể tham gia đặt cược TRX, phát hành TRX đã đặt cược của họ và rút SUN bất cứ lúc nào.

Trong quá trình khai thác thường xuyên trong các nhóm khai thác khác. Nhiều mã thông báo như BTT, JST, WIN, USDT, USDJ dự kiến sẽ được hỗ trợ để đặt cược. Một chi tiết hơn giải thích sẽ được xuất bản vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, hãy theo dõi thêm

Road map của dự án SUN

Giai đoạn 1: Khai thác Genesis
Sau khi thực hiện hợp đồng thông minh, phần thưởng khai thác sẽ không bị giảm. TRX đã đặt cọc không thể được hủy bỏ cho đến khi kết thúc giai đoạn Khai thác Khởi đầu. Phần thưởng SUN một lần sẽ được phân phối sau khi hoàn thành Khai thác Genesis trong 24 giờ.

Giai đoạn 2: Khai thác thường xuyên
Sau khi thực hiện hợp đồng thông minh, phần thưởng khai thác sẽ giảm 20% mỗi tuần, khoảng 50% mỗi tháng. Có thể hủy đặt cọc TRX bất cứ lúc nào trong suốt thời gian Khai thác thông thường. Phần thưởng SUN sẽ được phân phối ngay sau khi bạn hủy bỏ TRX của mình.

Giai đoạn 3: Gắn kết hệ sinh thái
Kết nối với nhiều dự án DeFi trong hệ sinh thái TRON.

Giai đoạn 4: Cộng đồng tự quản
Những người nắm giữ SUN có thể tự mình điều hành cộng đồng SUN. Bạn càng sở hữu nhiều MẶT TRỜI, bạn càng có sức mạnh lớn.

Bình luận