Thông báo về việc trả Token Centrifuge CFG trên Coinlist

Cảm ơn bạn đã tham gia Chương trình bán Centrifuge tùy chọn option 1 và 2. CoinList và Centrifuge đang có kế hoạch phân phối mã thông báo của bạn khoảng ngày 14 tháng 7 năm 2021. Sau đây là thông báo chi tiết việc nhận Token CFG tùy chọn 1 và 2(option 1 và option 2)

Thông báo việc phân phối centrifuge token coinlist

Đối với những người đã mua Centrifuge tùy chọn 1(option 1)

Bạn có 3 lựa chọn để phân phối mã thông báo của mình. Vui lòng đưa ra lựa chọn của bạn trước ngày 8 tháng 7 năm 2021, 12:00 SA UTC để chúng tôi phân loại, nếu bạn không có bất kỳ hành động nào chúng tôi sẽ mặc định bạn chọn tùy chọn 1

 1. Nhận CFG trên CoinList vào tháng 8
 2. Nhận wCFG trên CoinList vào ngày 14 tháng 7 năm 2021
 3. Nhận CFG trong ví bên ngoài vào ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

1, Nhận CFG trên CoinList vào tháng 8

Do sự chậm trễ từ người giám sát của chúng tôi, việc lưu ký CFG trên CoinList sẽ không hoạt động cho đến tháng 8. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào nếu muốn nhận CFG trên CoinList.

Vào khoảng ngày 14 tháng 7 năm 2021, bạn sẽ thấy số dư CFG của mình trên CoinList nhưng sẽ không thể giao dịch hoặc chuyển các mã thông báo cho đến khi quá trình tích hợp lưu ký CFG hoàn tất. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các bản cập nhật tích hợp quyền lưu ký.

2, Nhận wCFG trên CoinList vào ngày 14 tháng 7

Coinlist sẽ tạo ra đồng wCFG là phiên bản Ethereum của đồng CFG. Giao dịch và rút tiền wCFG sẽ có sẵn trên CoinList vào hoặc khoảng ngày 14 tháng 7 năm 2021. Để nhận wCFG trên CoinList hãy đăng nhập vào tài khoản, chọn tùy chọn wCFG tại https://coinlist.co/centrifuge/distribution_addresses/new?sale_type=option1

phân phối centrifuge token mã wCFG option 1 coinlist

Lựa chọn mã wCFG xong hệ thống sẽ thông báo như trên vậy là ta hoàn tất

Xin lưu ý rằng người dùng chọn nhận wCFG sẽ không được đưa vào ảnh chụp nhanh để nhận mã thông báo AIR trên Altair

3, Nhận CFG trực tiếp trong ví CFG không phải CoinList vào ngày 14 tháng 7

Người dùng tạo tài khoản trực tiếp trên Centrifuge Chain sẽ có thể chuyển nhượng, đặt cọc và tham gia quản trị bên ngoài vào hoặc vào khoảng ngày 14 tháng 7. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để gửi CFG bên ngoài của bạn

 • Đăng nhập vào tài khoản CoinList của bạn theo liên kết này: https://coinlist.co/centrifuge/distribution_addresses/new?sale_type=option1
 • Sao chép và dán địa chỉ ví Centrifuge CFG của bạn vào hộp văn bản
 • Nhấp vào “submit” trên trang CoinList
 • Xác minh nội dung bạn gửi qua email (hãy nhớ kiểm tra thư mục spam nếu bạn không thấy email xác minh lọt vào hộp thư đến của mình)
 • Nếu bạn không xác nhận địa chỉ của mình qua email, bài nộp của bạn sẽ không được ghi lại
 • Tất cả các lần gửi địa chỉ là cuối cùng và không thể thay đổi

phân phối centrifuge token option 1 coinlistSau khi gửi địa chỉ CFG ta vào email xác nhận như hình trên là thành công lựa chọn thứ 3 của option 1

XIN LƯU Ý:

 • Nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào, bản phân phối của bạn sẽ mặc định nhận CFG trên CoinList vào tháng 8
 • Nếu bạn muốn nhận CFG trong ví bên ngoài hoặc nhận wCFG, vui lòng hoàn tất các bước cần thiết trước 12:00 SA UTC ngày 8 tháng 7 năm 2021

Nếu bạn chưa biết lấy địa chỉ ví ở đâu, cách tạo ví Centrifuge hãy xem bài: Hướng dẫn tạo ví Polkadot và Lấy địa chỉ Centrifuge Chain

Đối với những người đã mua Centrifuge tùy chọn 2(option 2)

Bạn có 2 lựa chọn để phân phối mã thông báo của mình. Vui lòng đưa ra lựa chọn của bạn trước ngày 8 tháng 7 năm 2021, 12:00 SA UTC. Nếu bạn không có bất kỳ hành động nào chúng tôi sẽ mặc định bạn chọn tùy chọn 1

 1. Nhận CFG trên CoinList vào tháng 8
 2. Nhận CFG trong ví bên ngoài vào ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

1, Nhận CFG trên CoinList vào tháng 8

Do sự chậm trễ từ người giám sát của chúng tôi, việc lưu ký CFG trên CoinList sẽ không hoạt động cho đến tháng 8. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào nếu muốn nhận CFG trên CoinList. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 bạn sẽ thấy số dư CFG của mình trên CoinList, nhưng sẽ không thể giao dịch, hoặc chuyển các mã thông báo cho đến khi quá trình tích hợp lưu ký CFG hoàn tất. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các bản cập nhật tích hợp quyền lưu ký.

2, Nhận CFG trực tiếp trong ví cá nhân không qua CoinList vào ngày 14 tháng 7

Người dùng tạo tài khoản trực tiếp trên Centrifuge Chain sẽ có thể chuyển các mã thông báo đã mở khóa, đặt cược và tham gia quản trị bằng cả mã thông báo bị khóa và không khóa của họ ngay lập tức. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để gửi địa chỉ CFG bên ngoài của bạn:

 • Đăng nhập vào tài khoản CoinList của bạn
 • Theo liên kết này: https://coinlist.co/centrifuge/distribution_addresses/new?sale_type=option2
 • Sao chép và dán địa chỉ CFG của bạn vào hộp văn bản (để biết chi tiết, vui lòng xem tại đây)
 • Nhấp vào “submit” trên trang CoinList
 • Xác minh nội dung bạn gửi qua email (hãy nhớ kiểm tra thư mục spam nếu bạn không thấy email xác minh lọt vào hộp thư đến của mình)
 • Nếu bạn không xác nhận địa chỉ của mình qua email, bài nộp của bạn sẽ không được ghi lại
 • Tất cả các lần gửi địa chỉ là cuối cùng và không thể thay đổi

phân phối centrifuge token option 2 coinlistSau khi gửi địa chỉ CFG ta vào email xác nhận như hình trên là thành công với tùy lựa chọn thứ 2
XIN LƯU Ý:

 • Nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào, bản phân phối của bạn sẽ mặc định nhận CFG trên CoinList vào tháng 8
 • Nếu bạn muốn nhận CFG trong ví bên ngoài, vui lòng hoàn tất các bước cần thiết trước 12:00 SA UTC ngày 8 tháng 7 năm 2021
 • Bạn sẽ không thể chuyển tùy chọn phân phối đã chọn của mình (không thể chuyển mã thông báo bị khóa trên CoinList sang ví bên ngoài hoặc ngược lại

Dự án mới sắp bán trên Coinlist: Gods Unchained trend game NFT sắp mở bán trên Coinlist

Để tìm hiểu thêm về cách Staking vào Centrifuge Chain https://gov.centrifuge.io/t/how-to-stake-centrifuge-cfg-tokens/540, vui lòng xem hướng dẫn cộng đồng Centrifuge và tài liệu bổ sung từ Polkadot.

 

Bình luận