Dự án Umee trung tâm DeFi chuỗi chéo mở bán trên Coinlist

Umee là một trung tâm DeFi chuỗi chéo kết nối giữa các blockchains. Là một giao thức DeFi lớp cơ sở, một hệ sinh thái rộng lớn của các giao thức lớp ứng dụng có thể được xây dựng trên Umee. Umee Blockchain tạo điều kiện cho khả năng tương tác tức thì bằng cách sử dụng giao thức đồng thuận Tendermint Proof of Stake với hệ sinh thái Cosmos, mạng Ethereum, kiến ​​trúc chuỗi bên, giải pháp mở rộng lớp hai và các giao thức lớp cơ sở thay thế.

Mã thông báo UMEE gốc là tài sản Bằng chứng cổ phần có thể tồn tại dưới dạng mã thông báo SDK Cosmos và mã thông báo ERC-20 trên Ethereum.

umee trung tâm defi chuỗi chéo

 

Điểm nổi bật của dự án Umee

Trung tâm DeFi lớp cơ sở
Umee Blockchain được xây dựng trên Cosmos SDK và Máy ảo Ethereum để kết nối giữa DeFi và cho vay các trường hợp sử dụng cụ thể. Umee cung cấp sự kết hợp linh hoạt giữa tốc độ và hiệu quả cho các giao dịch blockchain bằng cách sử dụng giao thức đồng thuận tính nhanh cuối cùng dựa trên Tendermint Proof of Stake.

Bằng chứng cổ phần đáp ứng thị trường nợ toàn cầu
Sản phẩm ban đầu được xây dựng dựa trên Umee sẽ là vay và cho vay theo chuỗi chéo cũng như các nền tảng để đưa nợ toàn cầu vào DeFi. Bằng cách tạo ra các công cụ để cho phép các thành phần đòn bẩy và lãi suất mới, Umee đang đưa các thị trường và hệ sinh thái mới vào tiền điện tử và trở thành cơ sở đòn bẩy cho thế giới blockchain.

Khả năng tương tác chuỗi chéo
Tầm nhìn của Umee là dẫn đầu sự phát triển của một thế giới đa chuỗi và đóng vai trò là nền tảng cho hệ sinh thái blockchain tổng thể. Umee sử dụng IBC (Inter-Blockchain Communication) là giao thức Cosmos hàng đầu cho giao tiếp chuỗi chéo.

Đội ngũ phát triển dự án Umee

 

Tên Thông tin giới thiệu

BRENT

BRENT

Brent là người sáng lập Umee. Trước Umee, ông đã lãnh đạo Chiến lược tại Tendermint trong khi thiết lập lộ trình chiến lược và quan hệ đối tác cho Mạng Cosmos. Trước Cosmos, Brent là một trong 30 nhân viên đầu tiên tại ConsenSys, nơi anh quản lý một số cột mốc quan trọng trong suốt lịch sử blockchain, chẳng hạn như các cuộc họp hệ sinh thái xung quanh vụ hack DAO, danh sách ban đầu của Ethereum trên các sàn giao dịch, cũng như quảng bá Ethereum cho các chính phủ trên toàn thế giới và các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500. Trước tiền điện tử, Brent đã giao dịch trái phiếu trên Phố Wall.

Aleksa

Aleksa

Aleks (còn được gọi là Bez) là kỹ sư chính của mạng blockchain lõi Umee. Trước Umee, anh là kỹ sư chính của Cosmos SDK. Aleks là người đóng góp vào hệ sinh thái cho Cosmos kể từ khi thành lập blockchain và anh ấy là người đóng góp chính cho giao thức đồng thuận Tendermint Core. Aleks chuyên về mạng ngang hàng, giao thức lớp cơ sở, hệ thống phân tán, bằng chứng cổ phần và mạng blockchain tự chủ.

 ZAC

ZAC

Zac là một nhân viên ban đầu của ConsenSys cùng với Brent trong thời gian đầu ra mắt Ethereum. Anh ấy đã viết một số thư viện Patricia merkle trie gốc của Ethereum làm nền tảng cho toàn bộ chuỗi khối Ethereum ngày nay. Zac đã nghiên cứu và đóng góp vào một số giao thức cốt lõi về khả năng mở rộng của Ethereum như TrueBit, State Channels và Plasma, dẫn đến sự phát triển thành công của các giao thức cuộn lên ngày nay. Ông cũng phát triển các giao thức cầu nối như X-relay, tiền thân của mạng POA như xDAI.

 

Hệ sinh thái của Umee

Dự án Umee nắm giữ đặc tính đa chuỗi và với tư cách là một mạng, tích hợp nguyên bản với hệ sinh thái Cosmos thông qua các kết nối IBC (Inter-Blockchain Communications). Các kết nối IBC với các mạng khác bao gồm Cosmos Hub, Terra, Osmosis, Crypto.com, Injective, Thorchain, Secret Network, Akash, Starname, SifChain, Persistence, v.v. Ngoài ra, Umee tích cực tích hợp với các hệ sinh thái khác và cho phép kết nối chuỗi chéo với các mạng như Solana, Polygon, Optimism, Fantom, Arbitrum, Binance Chain, Avalanche cùng với nhiều blockchain khác trên lộ trình của nó.

Hệ sinh thái Umee Umee nắm giữ đặc tính đa chuỗi và với tư cách là một mạng, tích hợp nguyên bản với hệ sinh thái Cosmos thông qua các kết nối IBC (Inter-Blockchain Communications). Các kết nối IBC với các mạng khác bao gồm Cosmos Hub, Terra, Osmosis, Crypto.com, Injective, Thorchain, Secret Network, Akash, Starname, SifChain, Persistence, v.v. Ngoài ra, Umee tích cực tích hợp với các hệ sinh thái khác và cho phép kết nối chuỗi chéo với các mạng như Solana, Polygon, Optimism, Fantom, Arbitrum, Binance Chain, Avalanche cùng với nhiều blockchain khác trên lộ trình của nó. Mạng tương thích với Umee

Mạng tương thích với Umee

Thông tin phân bổ token dự án UMEE (Tokenomics)

UMEE là mã thông báo Proof of Stake gốc của Umee Blockchain. Những người tham gia chuỗi khối sử dụng mã thông báo để thanh toán phí tính toán và thưởng cho những người xác thực vì đã cung cấp sự đồng thuận của Tendermint BFT đối với việc xử lý các giao dịch mạng. Mã thông báo này cũng là mã thông báo quản trị để đưa ra quyết định về cấu hình giao thức của Umee, các thông số của ứng dụng DeFi, cũng như các đề xuất sản phẩm và chương trình.

Mã thông báo UMEE sẽ tồn tại dưới dạng mã thông báo dựa trên SDK Cosmos cũng như mã thông báo ERC-20 gốc.

Bộ phận Tổng cung theo % Lịch phát hành
Cộng đồng 46% Ban quản trị của Umee quyết định kế hoạch phân phối thông qua các chương trình khuyến khích và tài trợ của cộng đồng; 6 năm thi đấu
Hệ sinh thái 9% Ban quản trị Umee quyết định kế hoạch phân phối thông qua các chương trình hệ sinh thái; 8 năm thi đấu
Đội nhóm 25% Khóa 36 tháng: vách đá 6 tháng (không tổ chức) bắt đầu vào hoặc vào khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022, sau đó là khóa kiểm tra tuyến tính 30 tháng
Ban cố vấn 1% Khóa 36 tháng: vách đá 6 tháng (không tổ chức) bắt đầu vào hoặc vào khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022, sau đó là khóa kiểm tra tuyến tính 30 tháng
Vòng hạt giống 13% Khóa 24 tháng: vách đá 6 tháng (không tổ chức) bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022, tiếp theo là khóa tuyến tính 18 tháng
Bán công khai 5% Xem cơ cấu bán hàng ở trên
Vòng chiến lược 1% Khóa 12 tháng: vách đá 6 tháng (không tổ chức) bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022, tiếp theo là khóa tuyến tính 6 tháng

Ứng dụng Token Umee

Cơ sở hạ tầng trình xác thực
Umee Blockchain được xây dựng trên mạng lưới các trình xác thực đóng góp sự đồng thuận của Tendermint BFT cho giao thức. Mã thông báo được liên kết với người xác thực cổ phần đó để cung cấp Bằng chứng cổ phần cho mạng. Người xác nhận đến từ một hệ sinh thái mở gồm những người đóng góp và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng. Token cũng có thể được người dùng ủy quyền cho người xác thực để tham gia vào cơ chế đồng thuận cơ bản.

Phí mạng và Bằng chứng về sự đồng thuận cổ phần
Phí mạng sẽ được các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng xác thực kiếm được dưới dạng mã thông báo UMEE. Tương tự như cách ETH được sử dụng làm phí gas để thanh toán cho các giao dịch trên chuỗi khối Ethereum, UMEE được sử dụng làm phí gas để thanh toán cho các giao dịch trên chuỗi khối Umee. Người xác thực kiếm được phần thưởng khối dưới dạng UMEE tương tự như cách phí giao dịch được xử lý trong các giao thức blockchain gốc.

Quản trị giao thức
Mã thông báo UMEE gốc cũng là mã thông báo quản trị giao thức được sử dụng để tạo điều kiện quản lý trên chuỗi cho Umee Blockchain. Mã thông báo quản trị có thể được sử dụng để bỏ phiếu về các cấu hình của giao thức cũng như các nâng cấp mạng để cải thiện chức năng của cơ sở hạ tầng blockchain. Mã thông báo quản trị UMEE sẽ bổ sung chi phối các thông số DeFi của các ứng dụng nằm trên đầu giao thức DeFi lớp cơ sở Umee.

Thông tin mở bán UMEE Token

Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Tài sản Mã thông báo UMEE Mã thông báo UMEE
Giá bán cố định 0,06 đô la cho mỗi mã thông báo 0,07 đô la cho mỗi mã thông báo
Thời gian bán hàng Ngày 1 tháng 12 năm 2021 17:00 giờ UTC – ngày 7 tháng 12 năm 2021 23:59 giờ UTC Ngày 1 tháng 12 năm 2021 23:00 giờ UTC – ngày 7 tháng 12 năm 2021 23:59 giờ UTC
Cung cấp để bán 3% (300 triệu Umee token) 2% (200 triệu Umee token)
Giới hạn mua hàng tối thiểu 100 đô la và tối đa là 500 đô la tối thiểu 100 đô la và tối đa là 500 đô la
Phương thức tài trợ USDT, USDC, ETH, BTC USDT, USDC, ETH, BTC
Khóa và phát hành khóa 2 tháng và tiếp theo là bản phát hành tuyến tính 10 tháng bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022 khóa 2 tháng và tiếp theo là bản phát hành tuyến tính 8 tháng bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022
Những người tham gia bị loại trừ Những người tham gia bị loại trừ bao gồm cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Úc và các khu vực pháp lý không được hỗ trợ của CoinList Những người tham gia bị loại trừ bao gồm cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Úc và các khu vực pháp lý không được hỗ trợ của CoinList
Câu hỏi thường gặp về bán hàng Những câu hỏi thường gặp FAQs dự án UMEE Token Những câu hỏi thường gặp FAQs dự án UMEE Token

 

Đội ngũ cố vấn Backer của Umee: dự án nhìn qua thấy một số tên tuổi khá nổi bật như Coinbase ventures, Polychain capital, Alameda research, CMS Ventures có thể đảm bảo đây là dự án uy tín, rất đáng để đầu tư, bạn có thể xem đầy đủ phía dưới đây

backer umee coinbase alameda research polychain

Việc đăng ký và mua khá đơn giản, như dự án Gods Unchained mình đã giới thiệu ở bài viết Gods Unchained trend game NFT tại phần hướng dẫn đăng ký mua Gods trên Coinlist hãy xem và làm theo nhé, phần điền khảo sát bạn cứ điền bừa nếu sai nó tích đỏ bạn điền ô khác cũng khá đơn giản, một số câu sẽ chung với những dự án khác trên coinlist

 

 

Bình luận