Hash rate sức mạnh tính toán, giải thuật toán của máy tính

Hash rate (tốc độ băm) trong đào tiền điện tử đề cập đến số lượng phép tính băm (hashing) mà mạng blockchain của một đồng tiền điện tử cụ thể thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính bằng hash mỗi giây (H/s), kilohash mỗi giây (KH/s), megahash mỗi giây (MH/s), gigahash mỗi giây (GH/s), terahash mỗi giây (TH/s), petahash mỗi giây (PH/s), và exahash mỗi giây (EH/s).

tỉ lệ hash rate trong đào coin

Quá trình đào tiền điện tử là quá trình xác nhận và xử lý các giao dịch trên mạng blockchain bằng cách giải các bài toán mã hóa phức tạp. Các máy tính hoặc thiết bị đào tiền điện tử trong mạng sẽ cạnh tranh với nhau để giải quyết bài toán đó. Người thực hiện việc giải quyết bài toán và tìm ra giá trị hash hợp lệ sẽ được thưởng bằng một số tiền tiền điện tử cụ thể.

Hash rate cho thấy mức độ mạnh mẽ của mạng blockchain, càng cao thì mạng càng mạnh mẽ và an toàn hơn do có nhiều lực lượng tích cực tham gia vào quá trình đào và bảo vệ mạng. Khi hash rate tăng lên, khó khăn trong việc giải quyết bài toán cũng sẽ tăng, giữ cho việc tạo ra các khối mới và phát hành tiền điện tử được điều chỉnh sao cho ổn định theo thời gian.

Tầm quan trọng của hash rate trong crypto

Chỉ số về xu hướng thông thường Hash rate đóng vai trò là chỉ số thể hiện xu hướng. Nhiều ý kiến cho rằng hash rate thường dẫn đầu xu hướng, những biến động của Hash rate sẽ ảnh hưởng lớn đến biến động giá sau này. Vào 2018, khi hash rate suy giảm xuống còn 34 EH/s, giá BTC cũng chạm mức $3,217. Đến 2021, khi hash rate tăng trở lại lên mức 86 EH/s, giá BTC sau đó cũng tăng lên mức $30k như hình dưới.

tỉ lệ hash rate và giá bitcoin trong đào coin

Đồ thị giá Bitcoin và chỉ số Hash rate đồng Bitcoin được thống kê

Thước đo đánh giá mức độ an toàn của mạng lưới: Hash rate cho biết cái nhìn tổng quan nhất về mức độ xử lý hiện có trong mạng lưới, sức mạnh tính toán các thợ đào dành ra để xử lý các khối giao dịch. Chỉ số Hash rate càng cao thì Blockchain càng an toàn. Thể hiện độ khó khai thác Hash rate của toàn bộ mạng lưới blockchain càng cao cũng đồng nghĩa với việc số máy tham gia khai thác càng nhiều, điều này dẫn đến độ khó khi khai thác cũng tăng lên.

 

Dưới đây tầm quan trọng của hash rate trong crypto

  1. Bảo mật mạng: Hash rate cao là một yếu tố quan trọng đảm bảo bảo mật cho mạng blockchain. Khi hash rate tăng lên, khó khăn trong việc giải quyết bài toán cũng tăng, làm cho việc tấn công mạng bằng cách thực hiện các cuộc tấn công 51% (attack 51%) trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc tấn công 51%, một cá nhân hay một nhóm tấn công có khả năng kiểm soát hơn một nửa hash rate của mạng, và từ đó có thể thay đổi lịch sử giao dịch, gây ra sự không ổn định và mất lòng tin của cộng đồng người dùng.
  2. Độ tin cậy và ổn định của giao dịch: Hash rate cao đảm bảo giao dịch trên mạng được xác nhận nhanh chóng và hiệu quả. Với hash rate thấp, thời gian xác nhận giao dịch có thể kéo dài, và mạng có thể trở nên chậm chạp hoặc bất ổn.
  3. Khó khăn (difficulty) đào: Hash rate ảnh hưởng trực tiếp đến cấu hình khó khăn trong việc giải quyết bài toán và tạo khối mới trên mạng. Mạng sẽ tự động điều chỉnh khó khăn để đảm bảo việc giải quyết bài toán mất thời gian xấp xỉ 10 phút cho mỗi khối. Nếu hash rate tăng lên, khó khăn cũng sẽ tăng, và ngược lại. Điều này giúp giữ cho tốc độ tạo khối ổn định và tránh sự tăng đột biến của khối.
  4. An ninh giao dịch: Hash rate cao giúp bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công như tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và tấn công dò mật khẩu (brute force attacks). Với hash rate cao, mạng có nhiều lực lượng tích cực tham gia, làm cho việc thực hiện các cuộc tấn công này trở nên khó khăn hơn.

Tóm lại, hash rate là một chỉ số quan trọng đo lường sức mạnh và bảo mật của mạng blockchain. Hash rate cao cùng với sự tham gia tích cực của các thợ đào sẽ giúp đảm bảo tính ổn định và an toàn của mạng, cũng như xác nhận giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.

 

Bình luận