Cách cài đặt SSL vẫn giữ thứ hạng từ khóa không đổi

Chứng chỉ bảo mật SSL là được khuyến khích thêm vào trang website bởi SSL sẽ ảnh hưởng lớn đến SEO trong năm 2017 do đó chúng ta sẽ phải chuẩn bị và kiểm tra cận thận để tránh ảnh hưởng tới thứ hạng từ khóa nhất là những website bán hàng, những website đầu tư online.

cai dat ssl https khong lam giam thu hang tu khoa

Chú ý: việc đổi từ HTTP sang HTTPS sẽ rất dễ ràng nhưng nếu website chúng ta đang ở dạng HTTPS muốn đổi lại HTTP là một vấn đề khó khăn do đó bạn đọc và cân nhắc trước khi thay đổi.

Bước 1: Kiểm tra tốc độ website để thực hiện quá trình cài đặt nếu website của chúng ta tốc độ quá chậm thì không nên cài SSL bởi khi cài SSL tốc độ web sẽ chậm đi khoảng 5 tới 10%

Bước 2: Tiến hành chuyển hướng 301 toàn bộ các đường dẫn http sang https bởi một website mà có 2 url hỗn hợp http, https hoặc www và non www sẽ làm lãng phí lượt truy cập, sức mạnh toàn trang bởi google sẽ tính đó là những website riêng biệt. Do đó hãy chuyển hướng về 1 định dạng tên miền riêng biệt

+ http// tới https://
+ http//www.domain.com tới https://domain.com(khuyến nghị)
+ hoặc http//domain.com tới https://www.domain.com
Hãy kiểm tra các file .htaccess, Robots.txt và sitemap.txt xem những đường dẫn trong đó đã được đổi chính xác chưa

Chuyển hướng trong Apache

vào file .htaccess chèn đoạn code này vào đối với hosting Linux

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

Chuyển hướng trong Nginx

Mở file cấu hình nginx.conf (hoặc /etc/nginx/sites-enabled/domain.conf) và tìm đoạn cấu hình cho website trên port 80, sau đó điều chỉnh như sau:


server {
listen 80;
server_name yourdomain.com;
return 301 https://$server_name$request_uri;
}

Sau đó khởi động lại nginx:

service nginx restart

– Có thể dùng thẻ Canonical để định hướng trang đúng ví dụ trang có nhiều page 1 2 3 4 do có nhiều sản phẩm hoặc nhiều trang con thì ta sử dụng thẻ Canonical cho trang đầu tiên

Bước 3: Cập nhật website trên google master tool, chúng ta sau khi cài đặt SSL vẫn giữ thứ hạng từ khóa xong kiểm tra không còn lỗi trên website thì tiến hành thêm địa chỉ mới dạng https://domain.com vào google analytics, google master tool và thêm lại sitemap, cập nhật lại các url, tải lại files disavow lên nếu có,

loi cai dat ssl https

Cài đặt SSL thành công

Nếu thanh khóa trong trình duyệt báo lỗi gạch chéo hoặc chấm than hãy kiểm tra các link đường dẫn trên trang có bất kì định dạng http:// nào không bằng cách kiểm tra phần tử từ đó xác định để khắc phục lỗi

 

Bình luận