Dự án TOP Network IEO đầu tiên được bán trên Huobi Prime

Giới thiệu dự án TOP Network

Dự án TOP Network nhằm mục đích xây dựng một mạng truyền thông phân tán cung cấp tin nhắn, cuộc gọi, Proxy, truyền phát, CDN, chia sẻ dữ liệu IoT, lưu trữ và các dịch vụ truyền thông phi tập trung khác. Được xây dựng dựa trên các giao thức lưu trữ và giao tiếp P2P tiêu chuẩn, TOP khac với mô hình máy chủ-máy khách truyền thống và cho phép mọi người tham gia có băng thông nhàn rỗi cũng như dung lượng lưu trữ trong mạng để trở thành máy chủ và cung cấp các dịch vụ liên quan cho người dùng. TOP Network cũng là một nền tảng blockchain dựa trên DAG hiệu suất cao, có thể hỗ trợ bất kỳ DApps nào.

dự án Top Network bán ieo trên Huobi Prime

Huobi Prime với dự án IEO đầu tiên là TOP Network diễn ra vào 26 tháng 3

Phân bổ thị phần dự án TOP

phân bổ số tokend TOP

+ Đội ngũ phát triển 15%

+ Người sáng lập 15%

+ Dành cho khai thác(minning) 38%

+ Quỹ huy động vốn 14,5%

+ Huobi Prime (Người dùng giai đoạn đầu, nhà đầu tư bán hàng tự nguyện) cộng đồng 7,5%

+ Đối tác, Tiếp thị và Ban cố vấn 10%

Thông tin việc mua TOP trên Huobi Prime

– Phân bổ giao dịch tổng số: 1.500.000.000 TOP (7,5% tổng lượng cung)

– Phân bổ giao dịch chính trong 3 vòng mỗi vòng là: 300.000.000 TOP, 450.000.000 TOP, 750.000.000 TOP

– Giới hạn giá có thể giao dịch cao nhất trong ba vòng của họ là: vòng 1 là 0,00177 $, vòng 2 là 0,00213 $, vòng 3 là 0,00255 $ (Giá trong HT sẽ được công bố vào ngày giao dịch trên Prime)

– Phiên giao dịch bắt đầu: 2019/03/26 21:00 PM (GMT + 8) kết thúc lúc 2019/03/26 22:29:59 PM

– Có ba vòng giới hạn giá trên điểm cao, 20 phút đầu tiên của mỗi vòng là dành cho giao dịch, 10 phút để tạm nghỉ.

+ Vòng giới hạn giá đầu tiên: 21: 00: 00 tới  21: 29: 59

+ Vòng giới hạn giá thứ hai: 21: 30: 00 tới  21: 59: 59

+ Vòng ba giới hạn giá thứ ba: 22: 00: 00 tới  22: 29: 59

Phương thức giao dịch: Giao dịch dùng cặp TOP/HT thông qua các lệnh mua bán trên sàn.

Điều kiện mua IEO huobi Prime: tài khoản phải nắm giữ trung bình hàng ngày 500 HT trên sàn Huobi trong 30 ngày trước khi Giao dịch Prime, bạn có thể giữ 15000 HT trong một ngày hay 1000 HT trong 15 ngày miễn sao trung bình số HT như trên, ngưỡng trên không áp dụng cho dự án đầu tiên TOP Network. Các yêu cầu nắm giữ HT sau này có thể thay đổi nhỏ theo biến động giá HT và phù hợp với thông báo của dự án.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết cách mua IEO trên sàn Huobi Prime

Thông tin đồng TOP Network(TOP) và thời gian bàn giao

+ Tổng cung Token: 20.000.000.000

+ Lưu hành ban đầu TOP : 12,5% Tổng cung cấp tức là 2.500.000.000

1, Vòng bán Huobi Prime phân bổ: 7,5% tổng nguồn cung tức là 1.500.000.000 giá bán từ 0.00177 USD, 0.00213 USD, 0.00255 USD không khóa.

2, Vòng bán hạt giống phân bổ 6.5% tổng nguồn cung tức là 1.300.000.000 giá bán là 1 ETH = 122500 TOP (roughly 0.0032 USD) khóa trong 9 tháng.

3, Vòng bán nền tảng phân bổ 5% tổng nguồn cung tức là 1.000.000.000 giá bán là 1 ETH = 80000 TOP (roughly 0.0035 USD) khóa trong 6 tháng sau đó bàn giao trong 3 tháng.

4, Vòng bán private phân bổ 3% tổng nguồn cung tức là 600.000.000 giá bán là 1 ETH = 56470 TOP (roughly 0.0034 USD) khóa trong 1 tháng sau đó bàn giao trong 5 tháng.

+ Đội ngũ phát triển khóa trong 12 tháng sau đó bàn giao trong 24 tháng

+ Người sáng lập khóa trong 12 tháng sau đó bàn giao trong 24 tháng

+ Phát hành khai thác(minning): Được khai thác trong 20 năm sau mainnet, cứ sau 4 năm, một nửa

+ Đối tác, Thị trường và Cố vấn Thời gian: Phát hành ban đầu 5%, còn lại 12 tháng bị khóa, sau đó bàn giao hơn 24 tháng

Thông tin tham khảo dự án TOP Network

Trang web Liên kết https://www.topnetwork.org

Whitepaper https://www.topnetwork.org/whitepaper

Telegram https://t.me/topnetwork_top

Trung tâm dự án trên https://www.hbg.com/en-us/projectcenter/project/?id=2381

 

Bình luận